Uzman Arabulucu Avukat

Arabuluculuk hukuk sistemine alternatif bir çözüm sunar. Mahkemelerin dava yükünü aldığı gibi, anlaşmazlığa düşen tarafların daha hızlı gelişen bir süreçte anlaşmaya varmaları için müzakerelerde bulunur. Kişiler kendi özgür iradeleri ile dava açmadan ya da dava sürecinde uzman arabulucu avukat danışmanlığına başvurabilirler. Birçok anlaşmazlık halinde arabulucu hizmetinden faydalanabilir. Kişiler kendi istekleri ile arabulucu avukata başvurabilecekleri gibi işe iade davalarında, bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde, kıdem ve ihbar tazminatında, fazla mesai ücreti gibi konularda arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabuluculuk son yıllarda daha çok ilgi gören hukuksal bir alandır. Kanunlaşması ile hem bir iş koluna dönüşmüştür. İş mahkemelerinde arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi, bu alanın ne kadar önemli ve üzerinde durulması gereken bir alan olduğunu ifade eder. Arabuluculuk hizmeti alan taraflar isterler ise kendi avukatlarını da sürece dahil edebilirler.

 Arabuluculuk Sistemi

Arabuluculuk sistemi hem avantajları hem dezavantajları barındırır. En büyük avantajı birçok konu için kullanılabilmesi ve uyuşmazlığa konu olan durumların çok geniş kapsamda değerlendirilmesine olanak vermesidir. Bunun yanında bağlayıcı bir karar isteyen taraflar için arabuluculuk doğru bir yöntem olmayacaktır. Çünkü arabuluculuk sistemi; isteğe bağlı, bağlayıcılığı olmayan ve tarafların çıkarlarını gözeten bir zeminde müzakere edilir. Uzman arabulucu avukat, kendisine başvuranların uyuşmazlık konularında çalışmalar yaparak onların karşılıklı görüşmeler yaparak anlaşmalarına aracılık eder. Konuya derinlik kazandırarak çok yönlü düşünmelerini sağlamaya çalışır.

Uzman Arabulucu

Uzman arabulucu avukat için belirli yasal ve ahlaki kriterler söz konusudur.  Arabulucunun tarafsız olması, sistematik yöntemler kullanması, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olması, mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi olmak gerekir. Arabulucu tarafların birbirleri ile iletişimini anlaşır kılmak, taleplerinin anlaşılır hale getirmek, anlaşmazlık konularının çok yönlü değerlendirmesi yapılarak tarafların kendi kendilerine çözüme ulaşmalarında hakemlik etmek, yol göstermek için çalışır. İş anlaşmazlıklarında iş veren ile işçi arasında oluşan uyuşmazlıkların çözümü için mahkemeye gitmeden önce arabulucu hizmeti almak mecburidir. En fazla otuz gün içinde çözümlenemeyen iş anlaşmazlıkları için mahkeme süreci ikinci adım olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir