Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticaret, çeşitli mal ve hizmetlerin kar elde etmek amacı ile yer değiştirmesi olarak kısaca tanımlanabilir. Geçmişi çok eskiye dayanmakla birlikte ticaretin günümüzde geldiği noktada global bir ağa sahiptir. Hem reel tabanda hem sanal olarak ticaret tüm dünyayı saran, aradaki mesafe ve farklılıkları kaldıran bir çehrede işleyişini sürdürmektedir. Alış ve satışın, arz-talep dengesinin hem yerel hem küresel anlamda hızlı bir ivme ile hareketi, ticaretin hem kazanç hem risk alanlarını arttırdı. İktisadi malların para karşılığında yer der değiştirmesine yönelik olmakla birlikte, hizmet sektörüne ticaret çatısı altında kendine yer bulmaktadır. Son yılların en popüler ticaret akımı ise e-ticaret olarak tüm dengelere yeni form kazandırmaktadır. Uluslararası ticaret hukuku, gelişen ve reformlaşan ticaret konjektöründe önemini daha bir arttırmıştır.

Ticaret Hukuku

Hukukun ticaretle ilişkili tüm mevzuatını kapsayan, hukukun alt dallarından biridir. İşletme sahipleri içinde, alıcılar içinde ticaret hukuku işlevselliğini korur. Başka bir deyişle insan ilişkileri arasında geçen ekonomik faaliyetler ticaret hukuku kapsamında ele alınır. Bu alanda üniversitelerin ilgili bölümlerinin verdiği mezunlar, iş hayatında yerlerini alır. Her gün gelişime açık olan ticaretin hukuksal ayağının da aktif olarak takibi ve güncellenmesi son derece önemlidir. Ticaret hukukunun daha global ayağı olan uluslararası ticaret hukuku, danışmanlıkları profesyonelce yönetilmesi gerekir. Sadece temsil edilen ülkenin değil, muhatap ülkelerinde hukuk sistemlerine, uluslararası ticaret mevzuatlarına hâkim olmak kadar önem arz etmektedir. Milletler arası özel hukuk ile de iç içe geçmiş kavramların doğru ve yerinde ayrıştırılması ve şirket ya da ülke menfaatinde yönetilmesi, başarılı bir danışmanlık hizmetine bağlıdır.

Ticaretin Uluslararası İşlevselliği

Sınırların birçok alanda olduğu ticaret alanında da kalktığı günümüz dünyasında, uluslararası ticaret yaygın olarak hem ülkeler hem şahıslar-şirketler menfaatinde gerçekleştirilmektedir. Bu kadar geniş bir ağın yargısal bağlamda güvence altına alınması ise elbette ki kaçınılmazdır. Hukukun işlevselliği, koruyuculuğu ve yaptırım gücü uluslararası ticaret hukuku içinde geçerli ve önemlidir. Konunun uzmanı avukatlar, uluslararası ticari sözleşmeleri, uluslararası alım ve satımlar ile ödeme ve teslim işlemlerini, leasing ve faktöring sözleşmelerini, banka ilişkilerini yönetirler. Bunların yanında farklı ülkelerde bulunup ticari bir bağlılık sürdüren şirketler arasında açığa çıkabilecek olası anlaşmazlıklar için de danışmanlık yaparlar.