Şirket Avukatı

Avukatlık mesleği hem kişi nezdinde hem şirket nezdinle icra edilebilmektedir. Günümüz koşullarında artık hemen her bireyin kendi avukatı, muhasebecisi, doktoru gibi kişisel hak ve menfaatleri yönünde çalışan branşlarda temsilleri bulunmakta. Şirketler de gerek dışa dönük hak ve menfaatlerini koruma ya da kullanma gerekse ise içe yönelik hak ve menfaatleri doğrultusunda avukatlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Kimi şirket bunu dışarıdan anlaşmalı olduğu özel çalışan ya da bir avukatlık bürosundan alırken kimi şirket kendi bünyesinde avukat çalıştırmaktadır. Şirket avukatı, çalıştığı şirketin hukuksal alanlarda çıkarı doğrultusunda hizmet veriri verir.

Şirket Avukatı Görev ve Sorumlulukları

Şirket avukatı öncelikle ve tek iş olarak bağlı bulunduğu şirketin hukuki haklarının korunması, söz konusu hakların kullanılması yönünde çalışma yürütür. Özellikle sermaye şirketlerine hukuksal danışmanlık yapan avukatlar, ticaret hukuku prosedürüne hâkim olur ve gelişen global şartlar ile gerçekleşen ticaret reformlarını takip eder. Şirket avukatı, bir şirketin kuruluşundan tasnifine kadar geçecek sürede gereklidir. Başta yönetim kurulu kararları olmak üzere şirket işleyişinde alınan her karar ve atılacak mali veya sisteme yönelik değişikliğe ilişkin karar için, usule uygunluk gibi kriterlerde şirket yararına çalışma yapar. Şirketin mali büyümesi, ortaklıklar, iş anlaşmaları, şirket adına açılan davaların takibi gibi çokça basamakta danışmanlık hizmeti verir. Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak zarar görme durumunu analiz edip yönetme ile şirketin hukuksal denetimini yapmak da yine şirket avukatı görevidir. Tüm bunların yanında kendisinden istenen diğer hukuksal konularda çalışmalarını sürdürebilir.

Şirket Avukatı Başarısı

İyi bir şirket avukatı, bağlı bulunduğunun şirketin hukuksal ve resmi olarak attığı her adımı takip etmek, bu adımların olası kar ve zararlarını iyi bir şekilde analiz etmekle yükümlüdür. Şirketin piyasa değerini arttıracak veya riskten koruyacak sözleşmelerinin takibin yapan veya seçenekler sunar. Her konuya kendi özelinde hâkim olan, taraflar arasında bilgi güvenliğini sağlayan yapıyı profesyonelce yöneten, hukuk karşısında şirketin menfaatlerini yasal olarak koruyabilen bir şirket avukatı, bulunduğu kurum içinde verimli bir çalışma yürütüyor demektir. Avukatlık mesleğinin birçok farklı alanından biri olan şirket avukatlığı için ticaret hukukuna hâkim olmak çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir