Miras Hukuku Avukatı

Miras, ölen bir kişinin mal varlığının mirasçı ya da mirasçılarına kalması şeklinde özetlenebilir. Hukuksal kavram olarak ise gerçek bir kişinin vefatı veya gaipliği halinde, mirasçılarına kalan malları, hakları ve borçlarıdır. Miras hukuku avukatı söz konusu miras hakkında, mirasçıların kimler olduğu, kalan malların pay edilmesi ve bu süreçte oluşacak uyuşmazlık veya hak doğmalarına ilişkin çalışma yürütür. Kişilerin vasiyetleri ile söz konusu miraslarını mirasçılarına ne şekilde dağıtılacağı ya da bağışlanacağı işlemlerini yürüten avukatlar, ortada bir vasiyet olmaması halinde yasal mirasçıların bulunması ve paylaştırma işlemini de üstlenmektedir.

Miras Hukuku

Miras hukuku da Türk Medeni Kanun kapsamında yer almaktadır. Kişinin ölümle beraber dünyevi varlığının son bulması sahip olduğu mal veya borçlarında son bulduğu anlamına gelmez. Birçoğu mirasçılarına intikal eder ancak oturma ya da intifa hakkı gibi haklar vefat ile ortadan kalkmış olur. Miras hukuku avukatı aldığı davası en geç sonuçlanan davalar arasındadır. Sadece miras dağılımı değil, miras iptali, mirastan yoksun bırakma, tereke paylaşımı, miras ortaklığı, devletin miras üzerinde ki yetkisi, mirasta iade veya denkleştirme, kalan borçların mirasçılar için yaptırımları gibi fazlaca detayları olan hukuk kapsamında süreç yönetilir. Miras yoluyla geçebilecek haklarda ayrıca mal ve borçlar gibi ayrı bir konu dahilinde miras hukukunda yer alır.

Miras Bırakma ve Avukatlık

Miras konusu süregelen çokça tartışmaya konu olmuştur. Farklı sistem ve kanunlarda bu hak değişik uygulamalarda yapılmış, süreç içinde revize edilmiştir. Ülkemizde Medeni Kanun içinde kişilere hem kendi özgür iradeleri ile sahip oldukları mallar hakkında kimlerin söz sahibi olabileceği ve ne kadar pay alacaklarını belirleme hakkı verirken; yasal mirasçıların haklarının korunması yönünde kanunlar yer almaktadır. Miras hukuku avukatı yasal ve iradi mirasçıların haklarını almasına yönelik çalışır. Miras oldukça karmaşık bir konudur. Gerçek kişilerin arasındaki anlaşmazlıkların sıklıkla yaşanması yanında bazı durumlarda devletin yaptırımları ve mirasın etkisiz kalması durumları da yaşanmaktadır. Miras davalarında avukatların önemi bu yüzden çok fazladır. Konu muhataplarının bilemeyeceği yasal içeriklerin, mevzuatların fazlalığı işin profesyonelce ve titizlikle yürütülmesi gerekliliğini ortaya çıkartır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir