İş Hukuku

Ülkemizde iş alanında yaşanan çeşitli haksızlıkla ve gerçekleşen olumsuz durumlarda iş hukuku kurallarına başvurularak sonunun çözümlenmesi sağlanabiliyor. İş hukuku kuralları çerçevesinde açılabilecek olan davalarda sadece dava değim aynı zamanda emsal dava sonuçları da bu konuda etkili rol oynaktadır.

Davanın açılması ve sürecin takip edilmesi aşamasında iş hukuku avukatından destek alabilirsiniz. İş hukuku alanında görülecek olan davalarda davanın sürecinde olumlu etki sunacak olan emsal davaların tespiti ve dava dosyasına eklenmesinde ise konusunda uzman olan avukatlar büyük avantaj sağlayarak istenen lehte durumunun elde edilmesine de yardımcı olur. Bu anlamda iş hukuku davalarında sadece dava konusu değil dava ile ilgili anlaşılan avukat da önem taşır.

Çalışan Haklarının Savunulması

İş hukuku davalarında en çok karşılaşılan durumlar arasında çalışanların haklarının savunulması yer alıyor. Çalışanların haklarının savunulması ve gerekli olan davaların istenen süreç ve dosya eklemeleri ile yapılması durumunda lehte sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu anlamda ise iş hukuku konusunda uzman olan avukatlardan destek almanız önerilir.

Yapılacak olan dava başvurusu ve diğer tüm işlemlerde uzman avukat tüm detayları incelikle hesaplayarak gereken dosyalara dava içinde yer açarak herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmesine de engel olur. Bu anlamda yapılacak olan çalışmada ise en önemli olan kriter emsal davanın bulunarak dava dosyasında yerinin almasının sağlanmasıdır.

İş Mahkemelerinde Hangi Davalar Görülür?

İş mahkemelerinde iş hukukuna konu olan birçok farklı dava görülebilmektedir. Aşağıdaki listede iş mahkemelerinde görülebilen bir kısım dava çeşitlerini görebilirsiniz.

 • Kötü niyet tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Kıdem tazminatı
 • Sendikal tazminat
 • İşe geri iade davası
 • Eksik işçilik davaları
 • Ücret alacakları
 • Fazla çalışma ücreti alacakları
 • Hakem reddi davası
 • Yıllık izin ücret alacakları
 • İstirdat davası
 • İş yerinin değiştirilmesi kararına iptal davası
 • Hizmet tespitine ilişkin dava
 • Grev durdurulması davası
 • İş kolunun tespit davası
 • İcra emri itirazı davası
 • Lokavt durdurulması
 • Haftalık tatil ücretleri alacakları davası
 • Tatil günleri ve bayram günleri alacak davası
 • Eşit davranma ilkesine aykırı davranma nedeni ile açılan tazminat davası