İcra Hukuku Avukatı

İcra hukuku avukatı, icra ve iflas mahkemelerine yansıyan davaların takibini üstlenir. Herhangi şekilde ödenemeyen borçların devlet müdahalesi ile cebren yapılmasına danışmanlık eder. Avukatlar bir belge ile ispatı mümkün borçların, Türk Lirası, döviz ya da teminat borçlarında icra davaları açabilirler. Tespit davaları, söz konusu borcun görünür ve resmi kılınması için açılır. Alacaklı, borçlu ve alacak üçlüsünü bir araya getiren icra hukuku, icra dairelerinde görülür.

İcra Hakkında

Bir hukuk terimi olan icra; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme tanımı ile literatürde geçmektedir. Söz konusu borç gerçek ve tüzel kişiler arasında olabileceği, devlet kurumları, şirketler, yerli veya yabancı muhataplar arasında da olabilir. Davaya en çok konu olan başlıklar arasında olan icra davaları, hakkında yeni düzenlemeler yapılan konular arasında gelir.

Alacaklarını tahsil edemeyen kişi veya kurumlar, devlet nezdinde tahsil yoluna gider. Öncelikli amaç tahsilatın en kısa zamanda yapılmasıdır, aksi durumlarda açığa çıkacak yükümlülükler, gelecek icra borç sahibi için daha yıpratıcı bir süreci başlatır. İcra hukuku avukatı, müvekkili lehine davanın ivedilikle sonuçlanması zaman maddi kaybının zaman kaybına uğramadan tarafına iadesi için uğraşır.

İcra Malları

Her icra, mahkemeye tabi değildir. İlamlı ve ilamsız icra takibi olarak ayrışan durumlar vardır ki ilamsız icra takibinde mahkemeye başvurmaksızın işlemler yapılabilir. Borçlu olmak da alacaklı olmak da zordur. Taraflar farklı psikolojik süreçlerin ağırlığını da taşırlar. İcra hukuku avukatları sonuca ulaşmak için hızlı ve direk çözümler üretmek, uygulamalarının bürokrasiye takılmadan ilerlemesi için emek verirler. Haczi caiz olmayan mallar, kısmen caiz olanlar vardır. Bunların maddeleri incelenerek borçluda haciz işlemi yapılır. Haciz işlemi hem üzücü hem yıpratıcı bir durumdur.

Uygulamada çokça zorluklar yaşanabilir. Bu yüzden zaman zaman emniyet güçleri gibi destek organlarına başvurulur. İcra hukuku avukatı,  elindeki bilgi ve belgeleri yerinde kullanarak müvekkilinin mağduriyetini çözümleme yolunda danışmanlık yapar. Elbette ki icraya borçlunun itiraz hakkı mevcuttur. Adli tatil dönemlerinde kapanmayan icra dairelerinin işlemleri gerekçeli karar ile yapmaları ve icra uygulamalarında belirli ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri gerekir.