Ceza Avukatı

Hukuk eğitimini almış, stajyerlik sürecini tamamladıktan sonra baroya kayıtlı olmak şartı ile ister özel-bireysel, ister bir şirkete bağlı olarak dava sürecinde müvekkili adına savunma yapan kişiler avukatlardır. Ceza avukatı ise, mevzuat dâhilinde tanımlanmamış olmakla birlikte suç istinadı yapılmış kişinin savunması yapman kişilerdir. Ceza mahkemelerinin önemli olduğu, her bireyin kendini savunma hakkının bir gerçektir. Avukatlar üzerine suç istinadı yapılmış müvekkillerinin savunmaları yaparlar. Ekonomik alanda zimmete para geçirme gibi, kişisel hak ve özgürlüklere yönelik kasten adam öldürme gibi ya da sosyal yapıya aykırı yağmalama gibi suçlarla yargı karşısına çıkan sanıklar için iddianame ve savunma hazırlamakla yükümlü ceza avukatları; müvekkillerinin hem maddi hem manevi menfaati ve suçtan azledilmesi yönünde uğraş verirler.

Ceza Avukatlarının İşlevi

Gerek mağdur hakları için olsun gerekse kişi özgürlükleri için olsun ceza avukatı toplumsal düzen içinde önemli bir noktada işlev görmektedir. Ceza mahkemelerine intikal etmiş konuların, dava ve davacılarını temsilen ceza avukatı, hukuk sistemi içinde çokça ve önemli bir yer bulur. Direk kişi özgürlüğü nezlinde savunmasını yapmakla yükümlü ceza avukatı ister şüpheliyi ister sanığı savunsun müdafi konumunda savunma yapmaktadır.

İyi Bir Ceza Avukatı

Avukatlık mesleği sorumluluğu en ağır olan meslekler arasındadır. Çokça farklı konunun ve kişinin savunma hakkı kapsamında, yargı önünde temsili avukatlar aracılığı ile olur. İster kişi seçmiş ister baro aracılığı ile kendisine bir avukat atanmış olsun, davalı veya davacının lehine savunma yapar. Üstlendiği bu ağır görev ile avukatların, mesleğini başarı ile icra etmesinin en temel basamağı hukuk sistemine hâkim olmasının yanında müvekkili ile doğru bir iletişim kurmasından da geçmektedir. Zaman mevhumu olmayan, stres katsayı yüksek, kimi zaman tehlikeli sayılabilecek noktada mesleklerini icra etmeye çalışan avukatların bir diğer yükümlülüğü ise üzerine suç istinaf edilmiş ve bir yaptırımla karşı karşıya olan müvekkillerinin psikolojik durumları ile de baş etmektir. Kamu vicdanı noktasında da ağır bir yükün altına giren ceza avukatı, tabiri caiz ise dersine çok iyi çalışmış, örnek davalar ya da mevzuata hâkim, müvekkilinin hem psikolojik hem sosyolojik durumunu iyi yönetebiliyor olması gerekir.