Limited Şirket Avukatı

Limited Şirket Avukatı

Limited Şirket Avukatı Bir ya da birçok gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulan Türk Ticaret kanunu uyarınca hüküm altına alınan sermaye şirketlerine limitet şirket adı verilir.  Limited şirketlerin kuruluşlarında sermaye ve daha birçok konunun belir...

Devamı..
Şirket Avukatı

Şirket Avukatı

Şirket Avukatı Avukatlık mesleği hem kişi nezdinde hem şirket nezdinle icra edilebilmektedir. Günümüz koşullarında artık hemen her bireyin kendi avukatı, muhasebecisi, doktoru gibi kişisel hak ve menfaatleri yönünde çalışan branşlarda temsilleri bulu...

Devamı..
Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Toplumun en temel birimi olarak bilinen ve bu şekilde nesilden nesile aktarılan aile kavramı, sahip olduğu önem ve sürdürülebilirliği hafife alınmaması gereken bir müessesedir. Bunun yanında günümüz algısında, önemini yitirmek olarak ...

Devamı..

Arabuluculuk

Arabuluculuk Uyuşmazlıklar durumunda anlaşmazlıkların iki taraf içinde dostane yollar ile çözüme ulaştırılmasında arabuluculuk hizmeti alınır. Arabuluculuk yapan kişilere ise arabuluculuk avukatı adı verilir. Arabuluculuk avukatı sadece tek taraf içi...

Devamı..

İş Hukuku

İş Hukuku Ülkemizde iş alanında yaşanan çeşitli haksızlıkla ve gerçekleşen olumsuz durumlarda iş hukuku kurallarına başvurularak sonunun çözümlenmesi sağlanabiliyor. İş hukuku kuralları çerçevesinde açılabilecek olan davalarda sadece dava değim aynı ...

Devamı..

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Günümüzde artış gösteren ticari faaliyetler ticaret hukuku ile ilgili davalarda da artışa sebep oldu. Ticari faaliyetlerde yaşanan anlaşmazlık ve buna benzer davaların açılması ya da çözüme ulaşması için izlenecek yol için ticari faali...

Devamı..

Aile Hukuku

Aile Hukuku Aile ilişkilerinin düzenlenmesinde Medeni Hukukunun alt dalı olarak aile hukukundan yararlanılır. Aile hukuku kapsamları nişanlanma, evliliğin koşul ve sonuçları, boşanmanın koşul ve sonuçlarını işler. Ayrıca aile konutu, soy bağı, mal re...

Devamı..