En İyi Arabulucu Avukat

Yargı sistemi oldukça geniş bir yelpazede çeşitlenen davaların çözümüne ilişkin yoğun ve bazen ağır ilerleyen süreç içerinde olabiliyor. Her ne kadar adalet sistemi içinde bahse konu davalar, ayrıştırılıp başlıklar ve ilgili daireler nezdinde incelense dahi, dava yoğunluğu her geçen artıyor. Duruşmaların yinelenme tarihleri ile orantılı davaların neticelenme süreleri de uzuyor. Yargı sisteminin bu yavaşlığının bir sebebini de kişiler arası sosyal veya kişisel özgürlüklerin ihlaline dayanan, basit ekonomik anlaşmazlıkla gibi; konu derinliği az ancak bir türlü anlaşma sağlanamayan dava konuları almakta. En iyi arabulucu avukat, bu noktada yargı sistemine entegre edilip hem adliyelerin dava yükünü hem şahısların anlaşmazlıklarını kısa sürede nihayete erdiren kişilerdir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk kavramı pozitif hukukta yer alan, 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile tanımlanmaktadır. Aralarında herhangi bir konuda hukuk uyuşmazlığı bulunan kişilerin kendi istekleri ile ister dava açılmadan ister dava sürecinde arabulucu avukat hakemliğinde konularını çözüme ulaştırma süreci, arabuluculuk olarak adlandırılır. Kanunda ise; “Sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini” şeklinde yer bulur. Bunun gerçekleşmesi kişilerin kendi özgür iradelerine bağlı olduğu gibi; en iyi arabulucu avukat hakimiyetinde müzakere edilmesi önemlidir.

Sistem Nasıl İşler?

Usul hukuku çatısı altında gerçekleştirilen arabuluculuk hizmeti, taraflar için dava sürecine göre daha hızlı, daha az maliyetli ve kesin çözüme yönelik olarak işlemektedir. İkiye ayrılan sistem zorunlu ve ihtiyari olarak adlandırılır.  İş hukuku kapsamında ki davalar zorunlu arabuluculuk sistemi içinde, taraflar arasında müzakere edilirken, ihtiyari arabuluculukta taraflar, anlaşmazlığa konu olan sorunlarının çözümü için kendi özgür iradeleri ile en iyi arabulucu avukat yolu ile müzakere sürecini başlatırlar. Suç teşkil ediyor olmaksızın anlaşmazlık yaşanılan konuların arabulucu ile çözülmesi hem yargı sistemine, hem taraflara konfor sağlamaktadır. Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk davalarının başvuru ve işleyiş aşamaları birbirlerinden farklı seyir izler.