Aile Hukuku Avukatı

Hukuk, birçok alt dalı olan, geniş kapsamlı bir sistemdir. Kendi içinde ayrılan dalları, hem birbirlerine bağlı, hem farklılıklar ile uygulamada yerini alır. Aile hukuku avukatı, hukukun aile hukuku alt dalı ile ilişkilidir ve aile kavramı içerisinde yar alan tüm kavramların hukuksal yönü ile ilgilenir. Evlilik hukuku olarak da adlandırılır. Aile hukuku anayasada yer alan haliyle bazı ilkeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi çocuk ve zayıfların korunması, devletin müdahale yetkisinin bulunması, eşler arası eşitlik olarak sıralanabilir.

Türk Medeni Kanunu

Aile hukuku Türk Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Medeni kanun kişilerin doğumundan ölümüne kadar, hayatın her alanında ilişkileri düzenlemek üzere oluşturulmuş mevzuatlar bütünüdür. Özel hukukun dalı olarak geçer. Farklı konuların barındırmakla beraber en çok bilinen haliyle miras, evlilik, eşya hukuku gibi maddeleri vardır.

Türkiye’nin laik düzene geçişinin en büyük göstergesi olan Medeni Kanun, özellikle kadınlara yönelik hakların reformların olduğu kanunlar, aile hukukuna da şeklini vermiştir. Birbirleri ile evlilik akti kapsamında birleşen ve aile kuran çiftlerin zaman içerisinde yaşadığı sorunların aşılamaz haline gelmesi ile boşanma sürecini aile hukuku avukatı danışmanlığında sonlandırırlar.

Aile Hukuku Kapsamı

Aile hukuku kapsamı en sade haliyle, Medeni Kanun’da yer alan şartları yerine getirerek evlilik yapan çiftlerin, birbirlerine karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenlemek, haklarını korumaktır. Aile hukuku sıklıkla boşanma davaları, evliliklerin sonlandırılacağı ya da velayet konusunda gündeme gelmekle birlikte aslında, nişanlanma sürecinden evliliğe olan süreçte de işlevseldir. Ayrıca evlat edinme, yardım nafakası, vesayet, mal edinme gibi başlıklarda bu mahkemelerin konusudur. Aile bir milletin temel yapı taşıdır ve bunun korunmasına yönelik her türlü yasal çalışma son derece kıymetlidir.

Aile hukuku avukatı, davalarını bu titizlikle takip ederken, müvekkillerinin mağdur olmamaları, kanuni haklarından yararlanmalarını, velayet söz konusu olduğu en doğru kararın çıkması ve öncelikle çocukların bundan en az psikolojik zararla çıkması için fazlaca emek vermektedir. Aile mahkemelerinin önceliği evlilik birliğinin korunmasına yönelik davaların yürütülmesidir ancak boşanmaya sebep olan özel ve genel sebepler uyarınca aile hukuku avukatı müvekkillerinin isteği doğrultusunda dava süreci yönetilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir