Anonim Şirket Avukatı

Anonim Şirket Avukatı

Anonim Şirket Avukatı Sınırsız ortak sayısı ile kurulabilen anonim şirketlerin asgari kuruluş sermayesi 50000 TL’dir. Halka arz imkânı da bulunan anonim şirketlerin kurulumu sırasından kuruluş hükümlerinin doğru bir şekilde belirlenerek işleme konulm...

Devamı..
Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı Hukuk, birçok alt dalı olan, geniş kapsamlı bir sistemdir. Kendi içinde ayrılan dalları, hem birbirlerine bağlı, hem farklılıklar ile uygulamada yerini alır. Aile hukuku avukatı, hukukun aile hukuku alt dalı ile ilişkilidir ve ail...

Devamı..
Gayrimenkul Danışman Avukat

Gayrimenkul Danışman Avukat

Gayrimenkul Danışman Avukat Gayrimenkul danışmanı herkes tarafından bilinmekle birlikte, sektörün hukuksal işlerini yürüten avukatlar da vardır. Gayrimenkul danışman avukat, herhangi bir gayrimenkul alım ve satımında yapılan sözleşmelerin hukuki düze...

Devamı..
En İyi Boşanma Avukatı

En İyi Boşanma Avukatı

En İyi Boşanma Avukatı Boşanma davalarında velayet ve nafaka gibi konular Aile Hukuku kapsamında değerlendirilir. Boşanma davaları anlaşmalı olduğu gibi çekişmeli de olabilmektedir. Bu davalarda yapılan en küçük hata ise kişinin hakkını kaybetmesine ...

Devamı..
İstanbul Avukat

İstanbul Avukat

İstanbul Avukat Ticari faaliyetlerden boşanmaya kadar birçok farklı konu ya da olumsuz durumun çözümü için davaların açılması gerekebilir. Sadece kişisel ya da kurumsal olarak açılacak olan davalar değil aynı zamanda tarafınıza açılan davalar içinde ...

Devamı..
Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı Miras, ölen bir kişinin mal varlığının mirasçı ya da mirasçılarına kalması şeklinde özetlenebilir. Hukuksal kavram olarak ise gerçek bir kişinin vefatı veya gaipliği halinde, mirasçılarına kalan malları, hakları ve borçlarıdır. M...

Devamı..
Limited Şirket Avukatı

Limited Şirket Avukatı

Limited Şirket Avukatı Bir ya da birçok gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulan Türk Ticaret kanunu uyarınca hüküm altına alınan sermaye şirketlerine limitet şirket adı verilir.  Limited şirketlerin kuruluşlarında sermaye ve daha birçok konunun belir...

Devamı..
Şirket Avukatı

Şirket Avukatı

Şirket Avukatı Avukatlık mesleği hem kişi nezdinde hem şirket nezdinle icra edilebilmektedir. Günümüz koşullarında artık hemen her bireyin kendi avukatı, muhasebecisi, doktoru gibi kişisel hak ve menfaatleri yönünde çalışan branşlarda temsilleri bulu...

Devamı..
Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Toplumun en temel birimi olarak bilinen ve bu şekilde nesilden nesile aktarılan aile kavramı, sahip olduğu önem ve sürdürülebilirliği hafife alınmaması gereken bir müessesedir. Bunun yanında günümüz algısında, önemini yitirmek olarak ...

Devamı..